Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова

Файл найден на NoName Club

Файл найден на FilePortal

Файл найден на Loading

Файл найден на FileBit

Картинки по запросу Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова


Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова Опен класс урок по татарской литературе по методике шадрикова

Урок развития речи по татарской

 Килерг вакыт итте. Шул туфракта язсын яшрг! ( слайд 8) Укучы. Сафиулла абый 1937 нче елны Мскд туа. Универсиада турында презентация крст.


Открытый урок по татарской

Шулай булгач, йдгез, аларга зебезне белемнребезне крстик. Клара Булатова Туган ирем.( слайд 5). _ Ватанга, туган илг мхббт кайчан башлана со? 1956 нче елны Армия сафларына алына. Казан Россияне ничнче башкаласы? Чыгып китлре ген тгел, туган тбкк йлнеп кайтуы да кешег олы бхет алып кил, и кадерле тойгылар дулкынын кузгата. Тема буенча белем-кнекмлрне камиллштер этабы. Укучыларны терк  белем-кнекмлрен активлаштыру этабы.