Сочинение разкинотое гняздо

Файл найден на NoName Club

Файл найден на FilePortal

Файл найден на Loading

Файл найден на FileBit

Картинки по запросу Сочинение разкинотое гняздо


Сочинение разкинотое гняздо Сочинение разкинотое гняздо Сочинение разкинотое гняздо Сочинение разкинотое гняздо Сочинение разкинотое гняздо Сочинение разкинотое гняздо

Ответы сочинение по бел лит

«Падумай, адпусціся, выкінь гордасць з сэрца і паслухай маткі! Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хат у поле вывозілі ад пасева, ад усяго дабра» Лявон не звяртае вагі. На бацькавай магіле ён дае клятву «жывым не сысці з гэтага месца, з гэтага разграбленага гнязда., хай б'юць, рэжуць, катуюць». Пакарыся ты ім, яшчэ не позна! И что означают следуищие вобразы-символы: кветки, крыж, сякера, скрыпка, агонь, раскиданае гняздо. Толькі ж бяда крылле не дадзена табе, саколе ты мой зорка вокі». Купала ха-це паказаць даведзеную да адчаю беззямел-лем частку сялянства, якая не бачыла выйсця са свайго гаротнага становішча і сё яшчэ спа-дзявалася знайсці праду існуючым ладзе, то вобразе Сымона перадавую, актыную частку сялянства, гатовую выйсці на зброе-ную барацьбу з несправядлівым сацыяльным ладам. У паэме Раскіданае гняздо Зоська засёды марыць аб тым, што усе няшчасці аднойчы зменіць шчасце. Лявон Зяблік амаль 5 гадо судзіцца з панічом за кавалак зямлі і хату.


Я.Купала "раскиданае гняздо "

Аднак, як і трэба было чакаць, суд заступіся за памешчы-ка, а Лявону з сям'ёй было загадана кароткі тэрмін выселіцца з хаты. Па Бацькашчыну!» На гэтым сходзе, па словах Незнаёмага, будзе вырашацца пытанне аб тым, як выгнаць з роднай зямлі страшнага смока-упыра, як далей змагацца за понае вызваленне. Калі вобразе Лявона Зябліка. Вобраз Сымона пададзены развіцці. Для Лявона гэта было сапраднай трагедыяй.